BERGENSPROGRAMMET

Bergensrogrammet er utformet i samarbeid mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Vi har designet mye for denne oppdragsgiveren, blant annet sykkelkart, informasjon om Bybanen, årsmeldinger og utstillingsmateriell.

FAGBOKFORLAGET

Vi har i flere år designet bokomslag for Fagbokforlaget og Vigmostad&Bjørke.

HUSEBY KOMPETANSESENTER

Design av bok for PP-tjenesten i kommunene om barn og synsproblematikk.

NAV

Vi har designet informasjonsmateriell for ulike deler av NAV-systemet.

NNDS

NNDS er en landsdekkende organisasjon for familier som har barn med Down syndrom. Vi har designet nettsider og annet materiell for organisasjonen.