BERGEN HJEMMETJENESTER KF

Bedriften er den desidert største leverandøren av hjemmehjelpstjenester i Bergen, med opp mot to hundre ansatte over hele byen. Vi har hatt ansvar for profilering av Bergen hjemmetjenester som en moderne servicebedrift ved utforming av logo og designmanual, brosjyremateriell, rapporter, uniformsdekor, bildekor osv.