BERGEN KOMMUNE, KAMPANJE FOR GOD HÅNDVASK I BARNEHAGER

Kommunen ønsket fargerik og munter design av logo, diplomer og skilt til barnehager. Design måtte gjøre budskapet tydelig også for førskolebarn, som ikke kan lese. Vi valgte bobler som symbol på renhet, og hender. 

HOUSING FIRST

Et samarbeidsprosjekt støttet av bl.a. Husbanken, Fylkesmannen i Hordaland og Helse Bergen og Bergen kommune.

FRISKLIV

Kommunens nye tilbud til barn og voksne med overvekt og livsstilsykdommer.

 

 

STØTTEKONTAKT

Informasjonsmateriell om den nye støttekontaktordningen i kommunen.

BERGEN BYARKIV

Da Bergen byarkiv flyttet inn i nye lokaler på Kalfaret i Bergen, ble vi kontaktet for å utarbeide en helhetlig profil. En oppgave som krevde respekt for de historiske verdiene, men samtidig måtte innbefatte det moderne.

PRESENTASJON AV BYEN OG KOMMUNEN

I tett samarbeid med informasjonsavdelingen i kommunen ønsket vi å lage en brosjyre – og et omslag – som i tekst og bilder speilet byens temperament, kontraster og historie.

UNGDOMMENS BYSTYRE

Ungdommens bystyre består av ungdom fra videregående skoler i Bergen, og er etablert for å gi ungdom innflytekse på saker som angår dem. Bildet viser noe av materiellet vi designet for dem.

 

BERGEN KOMMUNE, LEVEKÅRSRAPPORT

Bergen kommune utarbeider levekårsrapport for byen med to års mellomrom. Det er spennende å være del av prosjektet. Designasvaret krever orden og god logistikk.