HOUSING FIRST

Et samarbeidsprosjekt støttet av bl.A. Husbanken, Fylkesmannen i Hordaland og Helse Bergen og Bergen kommune.